Zpět
ČESKÁ LÉKAŘSKÁ TENISOVÁ SPOLEČNOST

JSTE LÉKAŘ ČI LÉKAŘKA? HRAJETE TENIS? MÁTE ZÁJEM SETKÁVAT SE S KOLEGY ČI KOLEGYNĚMI SE STEJNÝM ZÁJMEM?

PAK NEVÁHEJTE ,PŘEČTĚTE SI O NÁS VÍCE A PŘÍPADNĚ SE K NÁM PŘIDEJTE.

Česká lékařská tenisová společnost ( ČLTS ) vznikala postupně od poloviny 90.let.Od 30.8.2001 funguje jako řádně registrované občanské sdružení pod č.j.VS/I-1/47 899/01-R,IČO 265 39 381.Je členem Světové lékařské tenisové společnosti ( World Medical Tennis Society – WMTS )

Cíle činnosti – viz. Stanovy .

Ve stanovách jsou zakotvena i práva a povinnosti členů sdružení.

ČASTÉ DOTAZY :

1.Kdo se může stát členem ČLTS ?

Každý lékař s titulem MUDr.mající trvalé bydliště a pracoviště na území ČR.Členem se může stát i lékař důchodce mající rovněž trvalé bydliště na území ČR.Členství se netýká studentů lékařství do promoce,ale členem se může stát doktorand.

2.Mohu se stát členem ,i když jsem nikdy nehrál tenis na soutěžní úrovni?

Samozřejmě ano.Na našich turnajích i turnajích WMTS si zahraje každý díky systému soutěže útěchy ((consolation play ).Navíc na turnajích vypisujeme i kategorie pro doprovod-nelékaře( manželky-manžele či partnery ,ale i děti ).Podrobně viz.stanovy ČLTS a WMTS.

3.Jak se mohu přihlásit ?

Poslat e-mailem vyplněné údaje ve formuláři.

Formulář - přihláška za člena,
pro stáhnutí klikněte

4.Jaké jsou členské příspěvky?

Na základě dosavadní praxe a proběhlých valných hromad je dohodnuto,že zatím členské příspěvky budou hrazeny formou platby startovného na Národním turnaji ČLTS .Z vybrané částky bude adekvátní část použita na úhradu nákladů agendy ČLTS.

Samozřejmě se ČLTS nebrání dobrovolným příspěvkům na konto ČLTS: 273586080207/0100