ČLTS

ČLTS

Česká Lékařská
Tenisová Společnost

Co je to ČLTS?

Česká Lékařská Tenisová společnost má za cíl spojit lékaře a lékařky se stejným zájmem.

Časté dotazy

Kdo se může stát členem ČLTS?

Každý lékař s titulem MUDr. Mající trvalé bydliště a pracoviště na území ČR. Členem se může stát i lékař důchodce mající rovněž trvalé bydliště na území ČR. Členství se netýká studentů lékařství do promoce, ale členem se může stát doktorand.

Mohu se stát členem, i když jsem nikdy nehrál tenis na soutěžní úrovni?

Samozřejmě ano. Na našich turnajích i turnajích WMTS si zahraje každý díky systému soutěže útěchy (consolation play). Navíc na turnajích vypisujeme i kategorie pro doprovod-nelékaře(manželky-manžele či partnery, ale i děti). Podrobně viz. Stanovy ČLTS a WMTS.

Jaké jsou členské příspěvky?

Na základě dosavadní praxe a proběhlých valných hromad je dohodnuto, že zatím členské příspěvky budou hrazeny formou platby startovného na Národním turnaji ČLTS. Z vybrané částky bude adekvátní část použita na úhradu nákladů agendy ČLTS.

Jak se přihlásit?

Pokud se chcete do ČLTS přihlásit stačí poslat mailem vyplněný formulář na email jankir@centrum.cz.

Formulář ke stažení zde