Domů Stanovy Akce a aktuality Fotogalerie
main image

Česká lékařská Tenisová
společnost

Cíl ČLTS -

Česká Lékařská Tenisová společnost má za cíl spojit lékaře a lékařky se stejným zájmem.

Časté dotazy -

Kdo se může stát členem ČLTS?

Každý lékař s titulem MUDr. Mající trvalé bydliště a pracoviště na území ČR. Členem se může stát i lékař důchodce mající rovněž trvalé bydliště na území ČR. Členství se netýká studentů lékařství do promoce, ale členem se může stát doktorand.

Mohu se stát členem, i když jsem nikdy nehrál tenis na soutěžní úrovni?

Samozřejmě ano. Na našich turnajích i turnajích WMTS si zahraje každý díky systému soutěže útěchy (consolation play). Navíc na turnajích vypisujeme i kategorie pro doprovod-nelékaře(manželky-manžele či partnery, ale i děti). Podrobně viz. Stanovy ČLTS a WMTS.

Jaké jsou členské příspěvky?

Na základě dosavadní praxe a proběhlých valných hromad je dohodnuto, že zatím členské příspěvky budou hrazeny formou platby startovného na Národním turnaji ČLTS. Z vybrané částky bude adekvátní část použita na úhradu nákladů agendy ČLTS.

Přihlášení do ČLTS

Pokud se chcete do ČLTS přihlásit stačí poslat mailem vyplněný formulář.
Formulář ke stažení zde